5 de març 2014

El maltractament sutil...

Un conte sobre com la societat genera a la dona una falta d'autoestima que facilita el maltractament.